Login
Vul hieronder uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen
Home > Werkzoekend? > Inschrijven

Inschrijven

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Personalia

Vul in de velden hieronder uw persoonlijke gegevens zo compleet mogelijk in. Het stelt ons in staat om snel contact met u op te nemen. Inschrijvingen zonder contactgegevens nemen we niet in behandeling.
Graag ter verificatie hier nogmaals uw e-mail adres in voeren
Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u dat u uw pasfoto upload
Privacy reglementen - Accept Terms

IJssel Technologie Perspectief BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van IJssel Technologie Perspectief BV (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is IJssel Technologie Perspectief BV?
IJssel Technologie Perspectief BV verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). IJssel Technologie Perspectief BV is gevestigd te 7418EM Deventer aan de Brunswijkstraat 6 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06087529. De wijze van opslaan en het gebruik van je Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door IJssel Technologie Perspectief BV verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die IJssel Technologie Perspectief BV aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Automatisch gegenereerde informatie
IJssel Technologie Perspectief BV verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover IJssel Technologie Perspectief BV deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt IJssel Technologie Perspectief BV ze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt IJssel Technologie Perspectief BV gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. Voor welke doeleinden zal IJssel Technologie Perspectief BV gegevens over jou gebruiken?
Doeleinden
IJssel Technologie Perspectief BV zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om de Dienst aan je te verlenen;
Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van IJssel Technologie Perspectief BV;
Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

IJssel Technologie Perspectief BV gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal IJssel Technologie Perspectief BV jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). IJssel Technologie Perspectief BV kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan IJssel Technologie Perspectief BV jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt IJssel Technologie Perspectief BV jouw Persoonsgegevens?
IJssel Technologie Perspectief BV zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
IJssel Technologie Perspectief BV vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
IJssel Technologie Perspectief BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
IJssel Technologie Perspectief BV zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

6. Doorgifte buiten de EU
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en IJssel Technologie Perspectief BV, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van IJssel Technologie Perspectief BV worden overgedragen aan een derde partij of dat IJssel Technologie Perspectief BV fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot IJssel Technologie Perspectief BV wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. IJssel Technologie Perspectief BV deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je IJssel Technologie Perspectief BV verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. IJssel Technologie Perspectief BV deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van IJssel Technologie Perspectief BV of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van IJssel Technologie Perspectief BV?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website [noemen websiteadres] zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. IJssel Technologie Perspectief BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van IJssel Technologie Perspectief BV?
IJssel Technologie Perspectief BV is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat IJssel Technologie Perspectief BV er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

12. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@ijtp.nl

Engels Privacy Reglement
IJssel Technologie Perspectief BV takes your privacy very serious and will process, store and use your data in a safe way. We have drawn up privacy rules (hereafter called: “Privacy Statement”), which contents you can read below. We recommend you to read this carefully.

1. Who is and what does IJssel Technologie Perspectief BV do?
IJssel Technologie Perspectief BV collects personal data as supplied by you (hereinafter called: “Personal Data”), so we can advise and assist you in the field of your career, including finding a new job, but also in the field of talent analysis, talent development and talent management. Your data may be internally linked to one or several vacancies by our recruitment services. These services, including our website (s), are called “Service” hereinafter. IJssel Technologie Perspectief BV is a registered trade mark and a protected trade name. The mark, the trade name and other assets of IJssel Technologie Perspectief BV , including the databases, are licensed conditionally to IJssel Technologie Perspectief BV B.V. by the owner, established at Brunswijkstraat 6, 7418EM Deventer the Netherlands and is registered at the Chamber of Commerce under no. 06087529. In the performance of its service IJssel Technologie Perspectief BV makes use of agents and associates. All parties involved act in compliance with this Privacy Statement.

2. Which information is collected and processed by IJssel Technologie Perspectief BV ?
In order to make use of the Service IJssel Technologie Perspectief BV offers you, one has to compose a personal profile or we make a profile for you. For creating this personal profile you must provide certain Personal Data. After these data have been supplied, a profile is drawn up automatically. This profile contains the information you have declared during the composition of the personal profile. You are able to deactivate your data at any time or having them removed by us.

Automatically generated information
IJssel Technologie Perspectief BV also collects information on your surfing behaviour being generated automatically during the use of our Service and our websites. This information contains among others your IP-address (the number of your computer which enables to identify your computer), the date of filling in the Personal Data and "cookies". As far as this information is used by IJssel Technologie Perspectief BV , it will always be anonymously.

3. What are cookies and how are they used by IJssel Technologie Perspectief BV ?
For the implementation of the Service IJssel Technologie Perspectief BV makes use of cookies that are stored on your computer by your browser. Cookies are small pieces of information which our server sends to your browser with the intention that this information will be sent back to our server in a subsequent visit. These small files are stored on the hard disk or in the memory of your computer. Cookies cannot damage your computer or the files on your computer.
In the cookies information is stored (such as the setup of your PC, preferences specified by you and the leads and discussions to which you are subscribed) for facilitating a subsequent use of the service. This information contains, apart from you IP address, no name or address data nor any other Personal Data. You can set your browser such way, that you will receive no cookies during the next use of the Service. In that case it might happen that you cannot make use of all opportunities of the Service or that you have no access to (parts of) the Service. For more information on these functions, you can best seek your browser instructions or the help key of your browser. If you want to make use of cookies, make sure that you log out before leaving a public computer.

Google Analytics
The websites of IJssel Technologie Perspectief BV make use of Google Analytics, a web analysis service offered by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies in order to help analysing the website(s) who users are using the site. The information generated by the cookies about your use of the website (including your IP-address) is forwarded to – and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to monitor how you use the website, to report on the website activity for website operators and to offer other services in relation to website activities and the use of the internet. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to this end, or as far as such third parties process the information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other information being at their disposal. You can refuse to use cookies by choosing the appropriate settings at your browser. We would like to remind you, however, that you might not be able to benefit all opportunities of this (these) website(s), our Service in that case. Making use of this website you give permission for the processing of information by Google in the manner and for the purposes as described above.

4. For which purposes IJssel Technologie Perspectief BV will use your data?
To grant the Service to you;
To send you information on the services of IJssel Technologie Perspectief BV itself;
To draw up anonymous statistical data and to make the Service safer;
To provide your information to third parties based on the legal obligations;
In order to adapt and improve the Service.

IJssel Technologie Perspectief BV uses automatically generated data for statistical purposes as well as for security and improvement of the website (s) and the Service. This information can be supplied to third parties so far as they are completely anonymized and cannot be linked to you personally. No Personal Data are supplied.

Use by third parties
Without your explicit permission IJssel Technologie Perspectief BV will not provide third parties with your Personal Data, not even for direct marketing purposes (for example for sending you special offers). IJssel Technologie Perspectief BV is allowed to provide third parties with your data as far as this is necessary for the granting the service to you and/or as far as these data cannot be linked to you personally (such as automatically generated information, not being your IP address). Finally, IJssel Technologie Perspectief BV can provide your data to third parties if this is required on the basis of legal provisions, or as a result of a trial and/or if one considers it to be necessary to protect one’s own rights.

5. In which way IJssel Technologie Perspectief BV protects your Personal Data?
IJssel Technologie Perspectief BV will process your Personal Data in a proper and careful manner, in accordance with the Dutch law. IJssel Technologie Perspectief BV requires that you provide the data marked with an asterisk (*). It is not required to have the data completed not marked with an asterisk (*). IJssel Technologie Perspectief BV will take appropriate technical and organisational measures in order to protect your Personal Data against loss or against any form of unlawful processing.

IJssel Technologie Perspectief BV will not keep the Personal Data longer than necessary, at which IJssel Technologie Perspectief BV strives for a constructive, long-term relationship. However, you can deactivate your data at any time or having them removed by us.

6. Forwarding outside the EU
As far as the personal data are forwarded to third parties in accordance with this Privacy Statement, and these third parties are established outside the European Union, forwarding of data only takes place if that country ensures an appropriate security level, or, if forwarding is necessary for the implementation of the agreement or agreements between you and IJssel Technologie Perspectief BV, or for taking pre-contractual measures in response to a request from you and which are necessary for the conclusion of an agreement. By using the Service you give your active consent to forward the data, within this framework, outside the European Union.

7. Company transfer
It may happen that one or more parts or assets of the owner of IJssel Technologie Perspectief BV are transferred to a third party or that IJssel Technologie Perspectief BV merges with a third party. In this case also your Personal data can be transferred. In the event of transfers uniform conditions apply. If the conditions however unexpectedly change in your disadvantage, your consent will be asked first. If desired you can have your data deactivated or having them removed by us.

8. Access to and correction of your Data
You can have access to (the processing of) your Personal Data or having them revised. In order to do so, you have to log in on your personal profile via our website(s). Any changes can be implemented here.

Regarding your Personal Data which cannot be found in your profile, for example an IP address, you can always turn to IJssel Technologie Perspectief BV - with reasonable intervals - with the request to inform you whether your Personal Data are processed. IJssel Technologie Perspectief BV has to inform you within four weeks in writing whether your Personal Data are processed. Subsequently you can ask IJssel Technologie Perspectief BV to improve, to complete, to remove or to block Personal Data if they are in fact incorrect, for the purpose or the purposes of processing incomplete or irrelevant or otherwise processed contrary to a legal regulation. The request contains the changes to be made. IJssel Technologie Perspectief BV will inform you within four weeks after receipt of the request in writing whether or to what extent one complies with the request. A refusal will reasoned. Obviously an order for improvement, completion, removal or blocking will be carried out as soon as possible.

On removal of Personal Data we will only keep an anonymous copy of the data for the archive. As your Personal Data were also made available for third parties who used the Service, we are not able to remove your data from their systems. In this case you will have to request these third parties themselves to remove the data.

If you do or do not wish to receive information anymore from IJssel Technologie Perspectief BV or from a third party, you can change your preferences by logging in on your profile and change your settings.

9. How far reaches the responsibility of IJssel Technologie Perspectief BV?
This Privacy Statement solely applies to Personal Data that have been obtained via the website [WEBSITE] and other websites used by IJssel Technologie Perspectief BV . The website(s) may contain links to other websites of third parties. IJssel Technologie Perspectief BV does not accept any responsibility nor liability for (the operation and/or content of) websites or services of third parties.


10. Are minors allowed to make use of IJssel Technologie Perspectief BV ?
Principally IJssel Technologie Perspectief BV is intended for persons at the age of 18 (eighteen) or older. If you are under the age of 18 (eighteen) you are not allowed to make use of the Service. By agreeing with this Privacy Statement, IJssel Technologie Perspectief BV supposes that you are really 18 (eighteen) years old or older.

11. Can this Privacy Statement be altered?
This Privacy Statement can be altered. The changes are publicly made available on the Website.

12. Any questions?
If you still have questions about this Privacy Statement you can always contact us , for example by sending an e-mail to info@ijtp.nl
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alstublieft de juiste beveiligingscode in.
IJT Perspectief BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.